Behandling av appell nr. 284

I henhold til «Generelle bestemmelser» artikkel 15, underrettes sakens parter om behandling av appell. Saken gjelder appell på dom nr. 106 / 109 avsagt hhv. 28. juni og 15. juli av NBFs Domsutvalg.

Appellbehandlingen vil finne sted i NBFs lokaler, 3. et., Nils Hansens vei 2, Oslo,
tirsdag 3. september 2019 kl. 18.00.

 Appellanten og NBF kan komme med tilleggsopplysninger, bevis og vitneliste senest
fredag 23. august 2019.

Partene må selv stå for varsling og innkalling av egne vitner.

 Sakens parter som ønsker å være tilstede ved behandlingen må informere NBF om dette innen mandag 2. september 2019 kl. 15.00.

 Oslo 13. august 2019.