Behandling av appell nr. 285

I henhold til «Generelle bestemmelser» artikkel 15, underrettes sakens parter om behandling av appell. Saken gjelder appell på juryavgjørelse i kartløp i klasse Rok Junior 125 i stevnet arrangert av NMK Andebu 28 – 30 juni 2019.

Appellbehandlingen vil finne sted i NBFs lokaler, 3. et., Nils Hansens vei 2, Oslo,
onsdag 9. oktober 2019 kl. 18.00.

Appellanten og NBF kan komme med tilleggsopplysninger, bevis og vitneliste senest
torsdag 26. september 2019. Partene må selv stå for varsling og innkalling av egne vitner.

Sakens parter som ønsker å være tilstede ved behandlingen må informere NBF om dette innen tirsdag 8. oktober 2019 kl. 15.00.

 

Oslo 16. september 2019.