Behandling av appell nr. 286.

I henhold til «Generelle bestemmelser» artikkel 15, underrettes sakens parter om behandling av appell. Saken gjelder appell på juryavgjørelse i klassen «Norgescup Rallycross Junior 2020» i stevnet arrangert av NMK Gardermoen 5. september 2020.

Appellbehandlingen vil finne sted i NBFs lokaler, 3. et., Nils Hansens vei 2, Oslo,
torsdag 24. september 2020 kl. 18.00.

Appellanten og NBF kan komme med tilleggsopplysninger, bevis og vitneliste senest
søndag 20. september 2020.

Partene må selv stå for varsling og innkalling av egne vitner.

Sakens parter som ønsker å være tilstede ved behandlingen må informere NBF om dette innen onsdag 23. september 2020 kl. 15.00.

 

Oslo 13. september 2020.