Behandling av appell nr. 288

I henhold til «Generelle bestemmelser» artikkel 15, underrettes sakens parter om behandling av appell. Saken gjelder appell på juryavgjørelse i klasse Mini på kartingstevne arrangert av NMK Andebu 26. juni 2021.

Appellbehandlingen vil finne sted i NBFs lokaler, Nils Hansens vei 8, 0667 Oslo,
onsdag 18. august 2021 kl. 16.00.

Appellanten og NBF kan komme med tilleggsopplysninger, bevis og vitneliste senest
fredag 6. august 2021 kl. 15.00.

Partene må selv stå for varsling og innkalling av egne vitner.

Sakens parter som ønsker å være tilstede ved behandlingen må informere NBF om dette innen fredag 13. august 2021 kl. 15.00.

Oslo 20. juli 2021.