Behandling av appell nr. 289

I henhold til «Generelle bestemmelser» artikkel 15, underrettes sakens parter om behandling av appell. Saken gjelder appell på juryavgjørelse i Bilcross på stevne arrangert av NMK Trøgstad 18.-19. juni 2022.

Appellbehandlingen vil finne sted i NBFs lokaler, Nils Hansens vei 8, 0667 Oslo, tirsdag 2, august 2022 kl. 13.30.

Appellanten og NBF kan komme med tilleggsopplysninger, bevis og vitneliste senest onsdag 20. juli 2022 kl. 15.00.

Partene må selv stå for varsling og innkalling av egne vitner.

Sakens parter som ønsker å være tilstede ved behandlingen må informere NBF om dette innen mandag 1. august 2022 kl. 15.00.

 

Oslo 6. juli 2022.