Behandling av appell nr. 293

I henhold til «Generelle bestemmelser» artikkel 15, underrettes sakens parter om behandling av appell. Saken gjelder appell på Dom nr. 115 i NBFs Domsutvalg avsagt 07.11.2022.

Appellbehandlingen vil finne sted i NBFs lokaler, Nils Hansens vei 8, 0667 Oslo,
mandag 12. desember 2022 kl. 17.30.

Partene kan komme med tilleggsopplysninger, bevis og vitneliste senest
fredag 2. desember 2022 kl. 15.00.

Partene må selv stå for varsling og innkalling av egne vitner.

Sakens parter som ønsker å være tilstede ved behandlingen må informere NBF om dette innen fredag 9. desember 2022 kl. 15.00.

 

Oslo 22. november 2022.