Behandling av appell nr. 294.

I henhold til «Generelle bestemmelser» artikkel 15, underrettes sakens parter om behandling av appell. Saken gjelder appell på Jurybeslutning nr. 8 under Rallycross NM, Gardermoen 24-25. juni 2023

Appellbehandlingen vil finne sted i NBFs lokaler, Nils Hansens vei 8, 0667 Oslo,

tirsdag 22. august 2023 kl. 17.30.

Partene kan komme med tilleggsopplysninger, bevis og vitneliste senest

mandag 31. juli 2023 kl. 15.00.

Partene må selv stå for varsling og innkalling av egne vitner.

Sakens parter som ønsker å være til stede ved behandlingen må informere NBF om dette innen fredag 28. juli 2023 kl. 15.00.

Oslo 10. juli 2023.