Behandling av appell nr. 296

I henhold til «Generelle bestemmelser» artikkel 15, underrettes sakens parter om behandling av appell. Saken gjelder appell på Jurybeslutning nr. 24 under Rallycross NM, Gol 25-26. mai 2024

Appellbehandlingen vil finne sted i NBF sine lokaler, Nils Hansens vei 8, 0667 Oslo,
mandag 24. juni 2024 kl. 18.00.

Partene kan komme med tilleggsopplysninger, bevis og vitneliste senest
tirsdag 11. juni 2024 kl. 15.00.

Partene må selv stå for varsling og innkalling av egne vitner.

Sakens parter som ønsker å være til stede ved behandlingen må informere NBF om dette innen fredag 21. juni 2024 kl. 12.00.

Oslo, 31. mai 2024.