Behandling i Domsutvalget

I henhold til NSR § 79.1 underrettes sakens parter om behandling i Norges Bilsportforbunds Domsutvalg i forbindelse med innstilling fra NBFs styre om straff av Ole Elling Aarvik, foresatt, med lisens nr. 12686, Elling Sebastian Aarvik, fører, med lisens 32263 samt Tor Eivind Støten, foresatt med lisens 20699 for brudd på § 78 i NSR.

Domsutvalgets møte vil finne sted i NBFs lokaler, 3 etg. , Nils Hansens vei 2, Oslo, torsdag 31. mars 2011 klokken 1800.

Sakens parter som ønsker å være tilstede ved behandlingen må informere NBF om dette innen tirsdag 29. mars 2011 klokken 1500. Innen samme tidsfrist må partene legge frem eventuelle tilleggsopplysninger, eventuelle bevis og vitneliste.

Partene plikter selv å informere, eventuelt innkalle egne vitner.

Tilleggopplysninger kan sendes på e post til tbakkom@online.no eller til info@bilsport.no