Behandling i Domsutvalget

I henhold til NSR § 79.1 underrettes sakens parter om behandling i Norges Bilsportforbunds Domsutvalg.

Saken gjelder brudd på NSR § 426 med innstilling fra juryen på suspensjon av Peder Økseter ved Rally Numedal 2011, med arrangørlisens 11.3259.

Domsutvalgets møte vil finne sted i NBFs lokaler, 3 etg. , Nils Hansens vei 2, Oslo, torsdag 31. mars 2011 klokken 1930.

Sakens parter som ønsker å være tilstede ved behandlingen må informere NBF om dette innen tirsdag 29. mars 2011 klokken 1500. Innen samme tidsfrist må partene legge frem eventuelle tilleggsopplysninger, eventuelle bevis og vitneliste.

Partene plikter selv å informere, eventuelt innkalle egne vitner.

Tilleggopplysninger kan sendes på e post til tbakkom@online.no eller til info@bilsport.no