Behandling i Domsutvalget

Domsutvalget har møte torsdag 8. desember 2011 klokken 1800.
Til behandling forligger innstilling fra NBFs styre på suspensjon av Rune Rudberg for brudd på § 78c i NSR.

Partene kan innen tirsdag 6. desember klokken 1500 komme med tilleggsopplysninger og melde inn eventuelle vitner.

NBFs Domsutvalg