Behandling i Domsutvalget

I henhold til Generelle bestemmelser punkt 12 i NSR punkt 12.3.8 og punkt 12.3.10  underrettes sakens parter om behandling av innstilling fra jury ved Hurumsprinten 2015 Juryen ved arrangementet har innstilt på suspensjon av fører Vegard Hegle og 2. fører / kartleser Kristoffer Hegle med startnummer 27 ved arrangementet.
Juryen innstiller på brudd av NSR, Generelle bestemmelser punkt 12.1.1. c og d, samt punkt 1.3.1b og 9.12.1 i NSR Generelle bestemmelser.

Domsutvalgets møte vil finne sted i NBFs lokaler, 3. et., Nils Hansens vei 2, Oslo,
Mandag 11 mai 2015 klokken 1800.

Sakens parter som ønsker å være tilstede ved behandlingen må informere NBF om dette innen onsdag 6 mai 2015 klokken 1500. Innen samme tidspunkt må partene legge frem eventuelle tilleggsopplysninger, bevis og vitneliste. Partene må selv stå for varsling og innkalling av egne vitner.

Oslo, fredag 24 april 2015.
Norges Bilsportforbund
Domsutvalget