BEHANDLING I DOMSUTVALGET

I henhold til NSR  «Generelle bestemmelser» i artikkel 12 informeres herved sakens parter om behandling i NBFs Domsutvalg

Til behandling foreligger:

Innstilling fra juryen på 2 års suspensjon for brudd på § 100 av Terje Andersen  ved Racing arrangement ved Vålerbanen med arrangør NAF Motorsport Vålerbanen, 16. til 18. september 2016.
Jury avgjørelse nr. 15334, samt  jury rapport.  

Domsutvalgets møte vil finne sted i NBFs lokaler, 3. etg., Nils Hansens vei 2, Oslo,

1. november  2016  klokken 1800 

Oslo 20. 0ktober 2016
NBFs Domsutvalg