Behandling i Domsutvalget

Innstilling fra Norges Bilsportforbund angående NMK Hitra og Kjell Krogh behandles i Domsutvalget 8. desember 2010.

Kunngjøring