Behold den norske idrettsmodellen

Regjeringen har lagt frem endringer i vegtrafikkloven som kan sette hele den norske idrettsmodellen i fare. Nå er det opp til Stortinget å bevare den norske modellen bygget på frivillig innsats og bredde.

I dagens regelverk har Norges Bilsportforbund og Norges Motorsportforbund eneansvar for å organisere og utvikle idretten, som i motorsportforskriften omtales som «organisert trenings- og konkurransekjøring»

En viktig del av ansvaret er sikkerhet for utøvere, funksjonærer og publikum. Samtidig som vi jobber aktivt med rekruttering, opplæring, inkludering og for rusfrie miljøer.

Forslaget beskrives som et «frislipp». Men i praksis vil det bety en lukking av idretten vi er så veldig glad i. «Frislippet» setter rask økonomisk gevinst foran langsiktig utvikling gjennom organisert idrett.

Endringen åpner for at idretten kommersialiseres og i praksis lukker det idretten for den store bredden der ute, og vi åpner opp for noen få utvalgte heldige aktører.

«Frislippet» setter rask økonomisk gevinst foran langsiktig utvikling gjennom organisert idrett.

Taperne er barn, ungdom og breddeidretten.

Hvordan løse dette?

Stortinget må avvise saken eller sende den tilbake til regjeringen.

NBF er ikke negativ eller mot tilpasninger. Men vi har argumentert for en delt løsning:

  • Åpne opp for at nye aktører kan organisere såkalte “banedager” som ikke innebærer et konkurranseelement
  • En slik løsning vil åpne opp for flere arrangementer, og for at motorsportentusiaster og andre kan trene ferdighetene sine

 

Mer informasjon finnes her: https://beholdidrettsmodellen.no/