Beslutning i appell nr. 289

Ved behandling av appell på juryens avgjørelse i Bilcrosstevne på Momarken arrangert av NMK Trøgstad 18.-19 juni 2022, besluttet appelldomstolen følgende:

  1. Appellen tas til følge.
  1. Appellens depositum betales tilbake.
  1. Løpets resultatliste forblir uendret.
  1. Beslutningen er enstemmig.

Dom med premisser kunngjøres senere.

Oslo 2. august 2022.