Beslutning i appell nr. 290

Ved behandling av appell på juryens avgjørelse i Racing klasse GT5 finale 1 arrangert av NMK Sarpsborg/Rudskogen på Rudskogen 17.-19 juni 2022, besluttet appelldomstolen følgende:

  1. Appellen tas til følge.
  1. Juryens straffeutmåling endres til en reprimande.
  1. Appellanten gjeninnsettes i resultatlisten.
  1. Appellens depositum betales tilbake.
  1. Beslutningen er enstemmig.

Dom med premisser kunngjøres senere.

Oslo 2. august 2022.