Bilcross – undersøkelse vedrørende premier og bud

Alle klubber har mottatt en undersøkelse fra Bilcrosseksjonen vedrørende regler om premier og bud. Denne er sendt klubbene i den hensikt at de skal undersøke blant sine medlemmer og sende et felles svar på vegne av klubben.

Vi oppfordrer alle klubber til å samle meninger fra sine medlemmer ved å f.eks. invitere til klubbkveld eller på andre måter få medlemmene til å si sin mening. Noen klubber har laget en egen digital undersøkelse som de har sendt sine medlemmer, hvor de bruker svarene der som grunnlag for å besvare undersøkelsen fra BCS.

Svarene BCS får inn blir brukt som underlag for diskusjon på Bilsportkonferansen 30. oktober.

Har du som bilcrossutøver ikke hørt fra klubben din oppfordrer vi til å ta kontakt med klubben og be de ta tak i det. Det er kun klubbene som kan svare på vegne av flertallet i sin klubb, ikke hver enkelt utøver.

Svarfristen er utvidet til 20. oktober.