Bilcrosseksjonen motiverer til aktivitet

For å motivere til økt aktivitet lokalt i klubbene er det innført en særregel for 2021 for klubbløp i bilcross. Nå kan man få fritak fra bud for opptil 3 løp. Disse kan arrangeres som enkeltløp eller kanskje som en klubbcup.

Det er viktig for klubbene å opprettholde aktivitet også i tider hvor det er vanskeligere å arrangere. Vi håper dette kan hjelpe klubbene å beholde medlemmer og aktivitet, sier Therese Bruer Larsen, leder i Bilcrosseksjonen.

Men for klubbløp nummer 2 og 3 kreves det at alle deltagere har helårslisens med arrangørklubb på lisensen. Hensikten med denne regelen er å oppfylle myndighetenes krav til mindre forflytning av folk. Det er kjent at mange benytter seg av engangslisens for å kjøre klubbløp i andre klubber enn de har på helårslisensen og det er ikke forenlig med dette tiltaket.

De som bare ønsker å kjøre et klubbløp kan da fortsatt gjøre dette på engangslisens, men klubbene bør regulere deltagelsen i henhold til retningslinjer og anbefalinger fra myndighetene.

Seksjonen ønsker også å rette oppmerksomhet mot Forenklede konkurranseformer. Dette kan du lese mer om på disse sidene det er linket til under her. Der finnes også en informasjonsfilm.

Reglement finner du her: https://bilsportboka.no/kapittel/forenklede-konkurranseformer/

Vi håper nå klubbene lager planer for bra varianter av klubbløp og motiverer sine medlemmer til å løse lisens og delta.

Dette innlegget inneholder en informasjonsfilm: