– Bilsporten bør stå samlet

Den bilsportinteresserte Arbeiderpartipolitikeren Sverre Myrli mener norsk bilsport bør stå samlet under ett forbund også i fremtiden.

Stortingsrepresentant Sverre Myrli, som sitter i Transport- og kommunikasjonskomiteen, er kritisk til den varslede endringen i motorsportforskriften som kan åpne for at flere forbund kan arrangere billøp i Norge.

– Vi stemte imot denne endringen i Vegtrafikkloven som gir Samferdselsdepartementet mulighet til å endre forskriften, fordi vi mener det er helt avgjørende at norsk bilsport står samlet, og at man oppnår de beste rammevilkårene for sporten ved at det er ett forbund som jobber for sportens beste, sier Myrli, som selv følger med på bilsport i både inn- og utland.

Myrli forteller om et stort engasjement rundt denne saken i Stortinget, både fra de som var for lovendringen og den mulige forskriftsendringer, og de som var imot.

– Noe som er helt sentralt for oss i Arbeiderpartiet er å verne om den norske idrettsmodellen. Bilsport er idrett, og den norske idrettsmodellen rommer veldig mye. Vi snakker om blant annet rekruttering, barneidrett, spillemidler, anlegg og så videre. Derfor er vi skeptiske til at man kan slippe til kommersielle aktører som kan ha egne forbund, og som ikke tar hensyn til den norske idrettsmodellen.

Myrli håper Samferdselsminister Knut Arild Hareide vil tenke seg godt om før han eventuelt endrer forskriften.

– Hareide bør også ha fått med seg det store engasjementet i denne saken, og vet at det er mye motstand mot en endring, spesielt fra motorsportsmiljøene selv, sier Myrli.

Myrli er opptatt av å lytte til grasrota, og utelukker ikke at de vil ta opp igjen denne saken om det blir regjeringsskifte til høsten.

Generalsekretær i Norges Bilsportforbund, Hallgeir Raknerud, er glad for støtten fra Sverre Myrli.

– Myrli har vært en av våre støttespillere i denne saken. Vi mener det vil være skadelig for norsk bilsport om vår lille sport blir splittet opp i flere forbund. Vi har lyttet til begge sider i denne saken, og vi ønsker å jobbe for at rammebetingelsene til norsk bilsport blir bedre i fremtiden. Men for å få til det, er det helt avgjørende at norsk bilsport står samlet.

Norges Bilsportforbund har hatt ansvaret for norsk bilsport siden 1932, og klarer gjennom målrettet arbeid stadig å legge forholdene bedre til rette for bilsport i Norge med å samarbeide med blant annet myndigheter, forsikringsselskaper og det internasjonale bilsportforundet, FIA. Dette har ikke bare resultert i en veldrevet sport med grundige regelverk, tung vekt på sikkerhet og en aktiv talentutvikling, men også bedre rammevilkår i form av tiltak som lavere aldersgrenser, avgiftsfrie rallybiler og store midler til anlegg og sikkerhet.

– Det følger av vår strategiplan vedtatt på årsmøtet i mai, at det er et overordnet mål å holde norsk bilsport samlet under NBFs paraply. Vi er best sammen, og vi mener et sterkt Norges Bilsportforbund vil være det beste for alle som driver med bilsport i Norge. Det krever at alle våre klubber har et tilbud til alle og slipper inn miljøer med nye ideer og tanker rundt hvordan bilsporten kan utvikles og ikke minst utvides. Det er mye som kan bli bedre i norsk bilsport, men vi tror ikke løsningen er å dele opp sporten, slik det nå er foreslått. Det er ikke flere fotball- eller skiforbund i Norge, så hvorfor skal det være flere bilsportforbund, spør Hallgeir Raknerud.