Bilsportkonferansen 2009

logo-2009.jpgNorges Bilsportforbund ønsker velkommen til Bilsportkonferansen 2009, 9. – 11. oktober. Denne gangen på Thon Hotel Oslo Airport (Gardermoen).

Klubber (tillitsvalgte), funksjonærer, utøvere og andre interesserte oppfordres til å møte opp og gjøre dette til det vi ønsker at det skal være; en samling for hele bilsport Norge. Se invitasjon og program for nærmere informasjon om de ulike konferansene og kursene som tilbys.
Påmeldingsfrist er satt til 18. september. Etter denne datoen kan vi ikke garantere ledige rom.

invitasjon-bilsportkonferansen-09.pdf