Bilsportkonferansen 2023 – Informasjon fra Bilcrosseksjonen

Oppfordring til arrangører

Vi oppfordrer alle arrangører av bilcrossløp til å møte opp på Bilsportkonferansen 2023. Her kan dere som arrangør være med å påvirke reglement og prosedyrer for å gjøre det så enkelt som mulig å arrangere et bilcrossløp. Regler og rutiner må vi ha, men det er viktig at disse er så praktiske som mulig for en arrangør. Det er ofte forskjell på hva en utøver ønsker kontra en arrangør, og ikke alltid er hva en utøver ønsker, gjennomførbart for en arrangør. Det er viktig for oss at også arrangører har mulighet til å påvirke for at jobben med å arrangere et løp er så praktisk som mulig.

Har du som arrangør temaer du ønsker at skal diskuteres, send det gjerne til Bilcrosseksjonen på forhånd.

Bilcross-stemmen – si hva du vil om bilcross.

Mange har meninger om mangt, og disse blir kanskje snakket om ute i miljøet, skrevet på Facebook osv. På Bilsportkonferansen har du mulighet til å lufte dette i et fora hvor forhåpentligvis mange er til stede. Vi har satt av en del av konferansen hvor de som har lyst kan si hva de vil om bilcross til deltagerne på konferansen, et slags «Speakers Corner». Alle får inntil 2 minutter, ingen avbrytelser, ingen spørsmål eller diskusjon. Når alle som har meldt seg har sagt sitt vurderer vi sammen om noen av temaene som har kommet opp skal diskuteres videre.

Har du noe du gjerne ville ha sagt, en mening om hva som helst når det gjelder bilcross? Meld deg på til bilcross@bilsport.no, så vi kan sette opp en liste. Ikke hva du skal si noe om, bare navn.