Bra forhold på Hedmarken

svein-frustol_700.jpgNAF Motorsport Hamar og Omegn ønsker fortsatt alle deltakere med sine team, funksjonærer, publikum, media og sponsorer hjertelig velkommen til årets NM-finale, Rally Hedemarken 2011.

Ordinær påmeldingsfrist nærmer seg vi MÅ HA min. 70 påmeldte som er godkjent, dvs innbetalt startkontingent som beskrevet i tilleggsreglene.
Vi håper det er flere som er litt «trege i avtrekkeren» og at det kommer flere påmeldte.

Fartsetappene er kjørt gjennom denne helgen og det ser veldig bra ut.

Her følger en beskrivelse fra Bruno Berglund:
Nye prøver denne gang er SS 5 Kløvstadhøgda og SS 6 Kongsvegen.
To gamle prøver med ny start SS 1 Brukroa og SS 2/7 Harbyenga.
Brukroa kjørtes siste gang 2009.
Resterende prøver går på tidligere anvendte veier.
Alle dårlige og vanskelige deler av prøvene er ikke tatt med denne gang.
Her kommer et litt sammendrag:

SS 1 Brukroa 2011 4,84 km
Fin prøve kun på kommunal vei. Rask til meget rask. Nytt parti fra start til km 1,30. Etterpå samme prøve som 2009. Veien er bestandig i god forfatning og andre gangen gjennom prøven blir bedre enn
første. En HNV med åpning km 3,12. Kan være glatt i en delen veien svinger når det regner.

SS 2 + 7 Hardbyenga 2011 4,72 km
Fin prøve på kommunal vei. Rask til meget rask. Nytt parti fra start til km 0,71. Etterpå samme prøve som 2010 med en dobbel sjikane før og i vdl med Åsetbvegen. Kan være glatt i den delen veien svinger når det regner. Veien vil holde seg godt..

SS 3 + 8 Kluftmoen – Byflaten Sør 21,39 km
Starter på vdl i slutten av flystripa inne på Kluftmoen. Det er rask privat skogsveg 3,37 km frem til THNV i vdl ved Sigersberg. Det er 3 plasser med litt veiarbeid hvor grov grus er benyttet ellers
er vegen OK.
Fra Sigersberg meget rask og brei privat skogsveg 9,13 km på gamle alderstigne Danseråsenprøva forbi Ringsrud og Høgbrenna frem til Veldresag vdl. Snittshastigheten er høy på dette partiet men to
trange og lange sjikaner » will cure that problem»
Fra dette vdl 9,21 km på gamle Byflaten Sør prøva til mål på fylkesveg forbi Rør og Dalaust til
mål ved Jevne.
Andre gangen gjennom prøven OK. Kanskje lit spor første 3 km men vegen er nesten rett. Raske veien over Danseråsen uten problem, liksom siste 9,21 km fra Veldresag vdl til mål.

SS 4 + 9 Mauset 5,15 km
Fin teknisk krevende kommunal og fylkesvei med en del «indianeroverfall». Prøven er 100%
lik 2010. En del regnspor i bakken neover fra start frem til brua på 0,27km og en del regnspor i bakken i de to siste svingene opp til mål. Blir nok bedre andre gangen.

SS 5 Kløvstadhøgda 5,17 km
Denne prøva er gamle Biskopåsen i motsatt retning. Den går helt og holdent på fylkesvei. Oppoverbakke med hårnåler opp till Kløvstadhøgda og senere ca 500 meter med et trangt parti med rekkverk og skråning venstre og fjellvegg på høyre side. Siste 1,5 km meget rask.
Det er et par regnspor i hårnålene oppoverbakke etter start.

SS 6 Kongsvegen 8,96 km
Denne prøva er helt ny. Det er et par hårnåler rett etter Start. Det finns store krøn og hopp inne på prøven men ingen «indianeroverfall». Alt er med i roadbooken. Veien er av god kvalitet og har trafikk
hver dag. Et par varninger sammen med jernbanen km 5,45 og 5,89.