Bruk av E-85 i rally

Rallyseksjonen har tidligere kunngjort at «E-85» ikke er tillatt brukt etter 01.01.2022. Rallyseksjonen har etter en nærmere vurdering besluttet å endre denne beslutningen slik at «E-85» blir tillatt også etter 01.01.2022.

Det medfører endring i «Spesialreglement for rally» art. 59.1.1 og § 305 O.

Kravet i «Spesialreglement for rally» art. 58.1.1 om tankkapasitet opprettholdes.