Budundersøkelse Bilcross

Budpris Bilcross

Anbudsprisen på bilcrossbiler er kr. 9000,-. Seksjonen har sagt at vedtatt budpris skal stå i minimum 3 år. I 2014 gjennomførte seksjonen en undersøkelse ute blant landets deltagere. Undersøkelsen ble foretatt rundt på utvalgte løp i hele Norge og vi fikk inn 500-600 unike svar. Det var den gangen et stor flertall for å beholde prisen på kr. 9000,-.

I forberedelse til høstens gjennomgang av neste års reglement ønsker vi å gjennomføre en ny undersøkelse. Denne gangen er undersøkelsen sendt alle landets klubber hvor vi da ønsker svar fra disse klubbene. Vi ber om at klubbene foretar undersøkelser blant sine medlemmer som kjører aktivt bilcross. Klubbene kan forslagsvis arrangere klubbmøter, opprette en gruppe på FB som kun er for bilcrossutøvere i klubben eller lignende hvor de kan si sin mening. Og det er da flertallets mening som skal sendes til BCS. Det er viktig at det er de aktive bilcrossførerne som får si sin mening her gjennom klubben. Seksjonen vil så vurdere svarene som kommer inn. Forutsatt at undersøkelsen viser et mangfold vil denne bli presentert på Bilsportkonferansen 1. desember. Det er altså klubbene som må gjøre jobben her på vegne av sine medlemmer. Seksjonen vil følge med og sjekke med diverse utøvere rundt i landet hvorvidt de har fått ta del i denne undersøkelsen.

Selve undersøkelsen er sendt til de e-postadresser som er registrert hos Norges Bilsportforbund for klubbene. Varsel om undersøkelsen er sendt til samme adresse. Dersom aktuell klubb ikke har mottatt dette varselet ber vi om at dette meldes til bilcross@bilsport.no. Dette er en undersøkelse som skal besvares elektronisk av klubbene.

Svarfrist er 15. oktober