Burmontering, bakoverstrevere.

 I dagens regelverk er det krav om forsterkningsplater på bakoverstrevernes bakre innfestingspunkter (NSR § 304 pkt. 11.2.2.3).

Med umiddelbar virkning blir det tillatt å feste bakoverstreverne til karosseriet / chassiset uten forsterkningplater dersom følgende krav oppfylles:

– Festeplaten må ha et areal på minimum 60 cm2 og den må festes med minst to (2) M8 bolter.