Chassis-kontroller2020

Sesongen 2020 er i startfasen selv om Covid 19 situasjonen påvirker også oss i sterk grad. Vi håper at den gradvise åpningen av landet vil gjøre at vi også kan få noe aktivitet på Dragracebanene utover månedene som kommer. NDRG skal ha en treningsdag den 4.juli og vi håper at alle som har mulighet støtter opp om klubbens gode planer rundt dette.

Vi har også en del sykdom i vårt SFI-team som gjør at vi ønsker at du som trenger Chassis.kontroll i 2020 tar kontakt med oss på Dragrace@bilsport.no så raskt som mulig slik at vi kan tidligst mulig få til litt samhandling rundt dette.

Priser:

Nasjonal Chassi-tagg: 700kr

SFI Chassis-tagg: 1200kr

I tillegg kommer reisekostnader og kostnad for selve kontrollen.

 

Ta vare på hverandre

 

Hilsen Dragraceseksjonen