CIK-FIA Academy Trophy og CIK-FIA «U18» World Championship

CIK?FIA har i 2010 opprettet to nye mesterskap for unge førere. Mesterskapene har en klar innretning på likeverdig
konkurranse uavhengig av økonomi. For førere i aldersgruppen 13 til 15 år kjøres en cup kalt Academy Trophy hvor
mye fokus er lagt på opplæring og kjøredisiplin. Cupen går over tre weekender og det kjøres med éntype chassis
(Parolin) og motor (FIM/Parolin). Påmeldingsavgift er satt til 1.090 EUR for hele mesterskapet og telt?leie 795 EUR
for det samme. Chassis, motor og dekk (Dunlop) er inkludert i påmeldingsavgiften og blir tildelt deltakerene ved
trekning.
«U18» World Championship er for førere i aldersgruppen 15 til 18 år og vinneren blir kåret til «U18» Verdensmester.
Løpene blir arrangert på de samme weekendene som Academy Trophy med samme påmeldingsavgift og telt?leie.
Éntype motor (FIM/Parolin) til trening og løp samt dekk (Dunlop) til løp er inkludert i påmeldingsavgiften.

For ytterligere informasjon, se vedlegg:

CIK-FIA Academy og U18

CIK Budget