CIK-FIA Viking Trophy 2008

Tilleggsreglene til årets Viking Trophy er nå offentliggjort.
Påmelding skjer til CIK, via www.cikfia.com/championships/2008 Entryforms

tilleggsregler_viking_2008.pdf