CIK/FIA VIKING TROPHY, "nye" Rudskogen, Treningssamling !!

talentutvikling.jpg

NBF Talentutvikling inviterer Viking Trophy-førere til treningssamling på “nye” Rudskogen gokartbane.  
Det har vært en utfordring å finne en egnet dag som passer “alle”, for bla å unngå stevnekollisjon med Andebu er samlingen lagt til søndag 5. juni.

Påmeldingsfrist til samlingen er satt til 25. mai (5 dager etter påmeldingsfristen til Viking Trophy).
 
NBF Talentutvikling ønsker å stimulere til at mange unge førere fra klassene KF2, KF3 og KZ2 deltar i prestisjeløpet på Rudskogen og utbetaler støtte til førere som er påmeldt til Viking Trophy og som deltar på samlingen 5. juni med kr 5.000,- (førere under 21 år)
 
Foreløpig program ser ut som følger:
Fremmøte kl 1100 med intro, faglig del samt lunsj,
kl 1300 til 1900 blir det kjøring med erfarne instruktører tilstede.
Nærmere detaljer kommer i sluttinstruksen til alle påmeldte.

Påmelding til treningssamlingen gjøres til: stine.majorsater@bilsport.no. senest innen 25. mai 2011
Informasjon vi trenger er:
Lisensnr.:
Navn:
Førerklasse:
tlf:
Fødselsdato:

Navn ledsager/anmelder:
Lisensnr:  

Med vennlig hilsen
NBF Talentutvikling