Dekkavtale i Karting 2023 – 2025

Basert på kriteriene og vektleggingen av disse, samt en helhetsvurdering har Kartingseksjonen besluttet å tilby LeCont S.r.l representert ved tilbyderen SK Service AS, kontrakten for levering av dekk til Karting i perioden 2023 – 2025.

Når LeCont nå er valgt for en ny periode har vi valgt å gå over til det nye SV-C dekket i KZ fra 2022.
Dette blir da også samme dekk som brukes i resten av Verden i KZ. Dekket har en bedre ytelse enn det gamle LP dekket og får mye skryt på den internasjonale Scenen .

I Rotax DD2 vil vi forsette å bruke LP ut 2022 sesongen for deretter å gå over til det nye dekket fra 2023. På treninger kan man selv velge fritt hvilken modell av LeCont man ønsker å bruke.
Både ny og gammel modell vil ha «Nor» merking for å sikre at vi har så jevne dekk som mulig i Norge.