Dekkleverandører Formel-K. Anbud Dekkavtale perioden 2014-2016.

Norges Bilsportforbund, heretter kalt NBF, skal for ovennevnte periode inngå ny dekkavtale for Formel-K i Norge. Intensjonen med avtalen er og sikre like konkurransevilkår for utøveren, både når det gjelder jevn ytelse, høy kvalitet, teknisk support og leveringsdyktighet. For de nasjonale klassene er holdbarhet og økonomi viktige kriterier, samt leveringsdyktighet av samme dekktype i hele perioden. For CIK klassene bør dekkene være CIK homologert i den samme perioden, med de krav til holdbarhet som settes av CIK. NBF har i dag en enhetsavtale hvor Dunlop er leverandør for alle klasser.

NBF ber tilbyder legge dagens dekktype og dimensjoner, eller tilnærmet dimensjon, til grunn for tilbudet. Kartsportboka 2013 med evt. oppdateringer gir tilbyder orientering om spesifikasjon.

Frist for innlevering av anbud  : 1. september 2013

Hele anbudsdokumentet fås ved henvendelse til NBF V/Stine Majorsæter e-post:  stine.majorsater@bilsport.no

 

Kartingseksjonen 27.06.2013