Dekkmerking for biler i Historisk racing

Vi viser til regelverk vedr dekk for biler i periode F,G og periode H. I APP K står det i at kravene til dekk:

8.2.3 Period F cars must use Dunlop Vintage, «L» or «M» section racing

tyres in tread pattern CR65 or earlier and 204 compound or

alternatively may use 404 compound if the race is declared

wet and. T, CT, GT, GTS and GTP cars when competing in Hill

Climbs may use tyres marked with «E» or «DOT» approval in

accordance with the appropriate standard of the country in which

the Competition is taking place, with a minimum external diameter

as set out in Article 8.4.2.

 

8.2.4 Cars of Periods G1, G2 and GR may use racing tyres from the

Dunlop Vintage, «L» and «M» section in 204 compound or in 404

compound if the race is declared wet and Post Historic ranges in

484 compound, or Goodyear «Blue Streak» racing tyres, or Avon

slicks hand cut to the «Historic All-weather» pattern. T, CT, GT,

GTS and GTP cars may also use tyres marked with «E» or «DOT»

approval in accordance with the appropriate standard of the

country in which the Competition is taking place with a minimum

external diameter as set out in Article 8.4.2.

 

8.2.5Periods H1 and HR onwards may use slicks and wet tyres. T, CT,

GT, GTS and GTP cars may also use tyres marked with «E» or

«DOT» approval in accordance with the appropriate standard

of the country in which the Competition is taking place with a

minimum external diameter as set out in Article 8.4.2.

 

Etter en henvendelse til Statens Vegvesen Vegdirktoratet har vi fått dette svaret:

Dispensasjonshjemmel:

Med hjemmel i KTF § 1-11 kan Vegdirektoratet «..gjøre generelle unntak.. fra denne forskrift», herunder fra kapittel 13 om hjul og dekk.

Vegdirektoratets dispensasjon:

Vegdirektoratet gir med hjemmel i KTF § 1-11 et generelt unntak fra KTF § 13-1 nr. 4.1. Unntaket består i at bestemmelsen ikke omfatter dekk til kjøretøy som er registrert før
1. januar 1971. For disse kjøretøyene gjelder bestemmelsene i nr. 4.2.
Unntaket gjelder med umiddelbar virkning.

Videre gir Vegdirektoratet et generelt unntak fra KTF § 13-1 nr. 6. Unntaket består i at bestemmelsen om produksjonsdato ikke kommer til anvendelse når det er tale om utskifting av dekk/felg til kjøretøy som er registrert før 1. januar 2010. Når disse kjøretøyene skifter dekk/felg kan nr. 6.1 anvendes. Unntaket gjelder med umiddelbar virkning.

På sikt vil det vurderes om KTF bør endres i henhold til ovenstående.

Vi ber om at innholdet i dette notat gjøres kjent for trafikkstasjonene.

Dette betyr at dekk som skal være i henhold til landes bestemmelser må merkes etter bestemmelsene i KTF 4.2:

4.2          Felg med dekk produsert før 1. januar 2010 skal være merket ved hjelp av innpregning eller lignende med fabrikantens navn eller merke og med dimensjon (type). Merkingen bør stå på utsiden av felgen og være synlig når dekket er montert.

4.3          For dekk produsert før 1. januar 2010 skal disse ved hjelp av innstøpning være tydelig og varig merket med:

  1. a) Fabrikantens navn eller merke, og for regummierte dekk, vulkanisørens navn og hjemland.
  2. b) «Regummiert» eller tilsvarende betegnelse dersom dekket er pålagt ny bane.
  3. c)
  4. d) PR (ply rating) – angivelse eller annen styrkebetegnelse, overensstemmende med STRO (Scandinavian Tire & Rim Organization) eller ETRTO (European Tire & Rim Technical Organization).
  5. e) «Tubeless» dersom dekket kan brukes uten slange.
  6. f) Dessuten skal dekk for personbiler og lette varebiler (tillatt totalvekt t.o.m. 2 200 kg) være merket med:
  7. i) Dekktype

Følgende betegnelser skal brukes:

Diagonaldekk:     Ingen spesiell merking

Diagonalbeltedekk:            B

Radialdekk:                       R

  1. ii) Hastighet

Følgende betegnelser brukes:

«Speed»-dekk:     S

«High speed»-dekk:            H

«Very high speed»-dekk:   V

De øvrige hastighetsgrenser er:

1) For diagonaldekk

«Standard» dekk (uten hastighetsmerking) med         

10 ″ felg:               120 km/t

12 ″ felg:               135 km/t

13 ″ felg og større:              150 km/t

«Speed»-dekk med 10 ″ felg:            150 km/t

12 ″ felg:               160 km/t

13 ″ dekk og større:            175 km/t

«High speed»-dekk med 10 ″ felg:   175 km/t

12 ″ felg:               185 km/t

13 ″ dekk og større:            200 km/t

«Very high speed»-dekk:   over 200 km/t

2) For radialdekk og diagonalbeltedekk:

«Standard» dekk (uten hastighetsmerking): 150 km/t

«Speed»-dekk:     180 km/t

«High speed»-dekk:            210 km/t

«Very high speed»-dekk:   over 210 km/t

3) Uansett dekktype gjelder i tillegg følgende symboler for øvre hastighetsgrense:

– L = maks. hast. 120 km/t

– M = maks. hast. 130 km/t

– N = maks. hast. 140 km/t

– P = maks. hast. 150 km/t

– Q = maks. hast. 160 km/t

– R = maks. hast. 170 km/t

– T = maks. hast. 190 km/t

– U = maks. hast. 200 km/t

– H = maks. hast. 210 km/t

– V = maks. hast. 240 km/t

  1. g) Dekk godkjent etter ECE-reg.nr. 30 og ECE-reg.nr. 54 godtas når merkingen er utført som vist i 1.

 

Dette betyr også at dekk som er merket For competition use, for racing puposes eller lignende ikke kan benyttes.

 

Vennlig Hilsen

 

Tommy Kristiansen

Norges Bilsportforbund