Deltagelse av svenske førere på norske bilcrossløp

Etter at Folkraceutskottet i Sverige pr. mail sa opp alle avtaler vedrørende deltagelse på tvers av landegrenser 7. april 2008 ble det lagt ut en melding på www.bilsport.no om at svenske biler på norske bilcrossløp fra den dagen måtte tilfredsstille norsk teknisk reglement.

Dette falt uheldig ut for endel svenske førere samt norske arrangører som allerede hadde disse førerne påmeldt sine løp i april. Fordi Bilcrosseksjonen ikke ønsker å «straffe» disse som en følge av Folkraceutskottets avgjørelse er det nå vedtatt i seksjonen at deltagelse av svenske førere på norske løp tillates etter «gammel» avtale t.o.m. 30. april.

F.o.m. 1. mai må alle svenske biler tilfredsstille norsk teknisk reglement. Pga moms og kjøp av norsk vognlisens er prisen satt til kr. 6.000,-.

Bilcrosseksjonen vil også presisere at artikkel lagt ut på www.sbf.se ikke medfører riktighet. I denne fremgår det at det er Norge som har sagt opp avtalen og ikke respondert på henvendelser fra Folkraceutskottet. Bilcrosseksjonen anser dette som ansvarsfraskrivelse fra Folkraceutskottet, da de har fått en del reaksjoner fra sine egne utøvere på denne avgjørelsen. Det er Bilcrosseksjonen som siden vinteren 2007 har forsøkt å få kontakt for å få til en ny avtale.