Det blir motordur på Korsåsen!

mindor-lien_500.jpgMandag ble det endelig bekreftet at det planlagte motorsportanlegget på Lillehammer blir en realitet. NMK Sør Gudbrandsdal har i nærmere 50 år jobbet for en permanent lokalisering av motorsport i regionen, og nå er det første spadetaket snart et faktum!

Fra sin spede start i 1952 har NMK Sør Gudbrandsdal drevet svært aktivt. Det eneste skåret i gleden for klubbens medlemmer har vært at baneanlegg aldri har vært permanent. Dette har ført til at de anlegg som har vært benyttet ikke har blitt oppdatert, vedlikeholdt og benyttet på ønskelig måte – og en stadig trussel om å måtte flytte aktiviteten har til tider ført til stor frustrasjon blant klubbens medlemmer.

Men nå er pessimisme og frustrasjon snudd til stor glede: Etter mange års jobbing har klubben nå fått grønt lys for et permanent og fullverdig baneanlegg! De siste 3-4 årene har området på Korsåsen vest for Lillehammer sentrum vært gjenstand for utredningsarbeid, konsekvensanalyser og støyberegninger. Til tross for til dels stor motstand fra naturvernorganisasjoner og andre instanser har planen nå gått gjennom både hos kommune og Fylkesmann, og dermed er vedtaket endelig.

Anlegget, som har en total kostnadsramme på 25 millioner kroner, er planlagt sammen med Lillehammer Skytterlag, og en del av grunnkostnadene blir spart ved dette samarbeidet.

Motorsportanlegget skal ut i fra dagens planer dekke følgende grener: motocross, formel-k, bilcross, rallycross, radiostyrt bil og street-legal, i tillegg til at det vil bli lag til rette for treningsveier for enduro og rally. Det er i tillegg lagt til rette for et utstrakt samarbeid med Statens Vegvesen og Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund (ATL) for bruk av anlegget på dagtid.

Med dette vedtaket har NMK Sør Gudbrandsdal kommet til en ny milepæl i klubbens historie – nå er det ingen ting som kan stoppe et permanent baneanlegg for Lillehammer-regionen!