Digital anbudsgivning i Bilcross

Det har en stund vært et ønske fra flere arrangører å få til en digital anbudsgivning i bilcross. Dette for å lette både arbeidet for arrangørene og tidsbruken.

Bilcrosseksjonen startet arbeidet med dette høsten 2021 hvor blant annet flere tilbydere ble vurdert. Samtidig ble det lagt til rette for dette i § 603 Reglement for bilcross 2022. I reglementet er det i dag foretatt små korrigeringer for å tilpasse reglementet til budsystemet.

Det ble i løpet av våren gjort avtale med et selskap for å utvikle et slikt system. Det er et omfattende arbeid som er gjort for å få dette best mulig. Systemet er eid av Norges Bilsportforbund, men drift og support skal skje i samarbeid med utvikler.

NMK Nore og Uvdal har vært en pådriver for å få systemet på plass slik at det kan brukes på Landsfinalen i Bilcross for senior som skal arrangeres 20. august. De har derfor sagt seg villig til å teste systemet under Smådølfestivalen 23.-24. juli.

Budene legges inn på nettsiden bcbud.no. På nettsiden er det mulig å lage seg en bruker slik at man lett kan ta det bruk når man ønsker. Når man har en bruker vil man også få historikken over sine anbud. Det er også mulig å legge inn bud uten å være en registrert bruker, man vil da få en epost med beskjed om at man er registrert som bruker. I tillegg kan det legges inn bud manuelt i budlukene, arrangør vil da registrere budene og man vil få en kvittering.

Leder i Bilcrosseksjonen, Therese Bruer Larsen gleder seg til denne utviklingen for sporten. – Dette blir både spennende og bra sier hun. Det er helt nødvendig at vi får en utvikling i anbudsgivningen, legger hun til.

Utvikler har laget en bruksanvisning som den enkelte kan følge, se link nedenfor.

Bruksanvisning