Digitale fører- og vognlisenssøknader

Vi er i gang med digitale fører- og vognlisenssøknader.

Disse ligger under «Lisenser» på hjemmesiden vår.

Vi oppfordrer alle til å ta disse i bruk for 2021.

https://bilsport.no/lisenser/