Lisenser

Vi minner om at det kan være stor pågang og ventetid for å få utstedt lisenser, så alle oppfordres til å være tidlig ute med sine søknader og sørge for å ha alle opplysninger og dokumenter i orden slik at ekspederingen går raskest mulig.

Alle lisens søknader skal sendes inn min. 2 uker før løp eller trening.

Alle personlige lisenser finner du i Gnist. Vognlisenser sendes i posten når de er registrert betalt med unntak av Bilcross som sendes med en gang de er behandlet da disse har QR-kode.
Minner om at ved eierskifte på kjøretøy skal vognlisenssøknad sendes inn.

Fortrinnsvis skal søknader sendes inn via de elektroniske søknadsskjemaene nedenfor. Der kan man laste opp årskontroll og/eller andre dokumenter som vedlegg. Årskontroller og søknader kan også sendes på sak@bilsport.no

Førerlisens
Norges Bilsportforbund (NBF) utsteder lisens til førere som er norske statsborgere eller andre som har permanent adresse i Norge.
I lisensen inngår en ulykkesforsikring.
Lisenser utstedt av NBF er kun gyldig i løp, trening eller event som er arrangert av en NBF-tilsluttet klubb og godkjent av NBF, eller i løp i andre land som er arrangert av klubb tilsluttet landets FIA-tilknyttede bilsportforbund og godkjent av dette.
For å delta i trening, løp eller event arrangert av NBF-tilsluttet klubb, og godkjent av NBF må man ha lisens utstedt av NBF, eller av et annet lands bilsportforbund som er tilsluttet det internasjonale forbundet FIA. Lisens utstedt av annet norsk motorsportforbund enn NBF er ikke gyldig.

 

Fyll ut elektronisk her:

Fører:

Førerlisens søknad
(Street Legal, Regularity, Økonomiløp, Autoslalåm, Offroad)

Førerlisens søknad
(Bilcross, Crosskart, Drifting, Racing, Rally, Rallycross, Shortcar, Karting )

Førerlisens søknad
(Rally junior)

Ledsagerlisens søknad
(Ledsagerlisenser. Husk at skal du være ledsager i karting så må du ha kurs)

Endring av førerlisens
(Endre fra en gren til en annen)

Skjema for bytte av klubb ved årskiftet
(Meldes innen 15 november inneværende år)

Internasjonal førerlisens

Kjøretøy:

Liste over årskontrollører finner du på denne siden

Vognlisens søknad
(Streel Legal, Offroad, Crosskart og Karting)

Vognlisens søknad
(Bilcross, Rally, Rallycross, Racing, Drifting, Offroad, og Dragrace)

Fornyelse av vognlisens
(Samme kjøretøy som i fjor? Da fornyer du enkelt her!)

Reklame søknad Bilcross

Funksjonærlisens:

Søknad funksjonærlisens

Søknad Teknisk kontrollør

Arrangør:

Arrangørlisens søknad

 

Lisenspriser og avgifter finner du her

Andre lisenser og skjemaer finner du her