Utsatt Diskusjonsmøte Dragrace

Ved NDRG sin sommer Nats kom regnet og ødla for oss, derfor prøver vi igjen.

I forbindelse med NDRG sitt arrangement 30-31 August Ønsker vi å kunne få noen fruktbare regeldiskusjoner på Lørdag kveld etter kjøringen. Vi inviterer alle førere til samling i «kursbua». Vi ønsker her å informere litt om Dragrace seksjonen sitt arbeid i 2014 og fremover og vi ønsker innspill fra førerne spesielt med tanke på regelverk som kan gjøres bedre eller klarer iforhold til hvordan det er i dag. Vi ønsker ikke diskusjoner om enkeltsaker eller persondebatter.

Sted: «kursbua»

Lørdag : Tid: kl 19:00

PS. Om vi blir tidlig ferdig med kjøringen kunne vi flyttet dette møte frem 1 time?

Vennlig hilsen

 

Tommy Kristiansen

Nestleder Dragrace seksjonen