Dispensasjon for andel asfalt på rallycrossbaner i 2022

Baner som ikke tilfredsstiller kravet til andel asfalt/betong ifølge pk. 5.5 har fått en generell dispensasjon fra dette, gjeldende kun for 2022.

Retningslinjer for Rallycross og Bilcrossbaner 2022

5.5 Banedekke

RALLYCROSS
Det skal være mellom 35 % og 60 % asfalt eller betong. Resten skal bestå av grus eller lignende.