!! Div. endringer til Personregisteret/klubbregisteret og Bilsportboken 2012

Minner om at fristen for endringer av personlige adr. klubbadr. med kontaktinfo., går ut 15. November 2011

Endringer klubber jury
Bytte av klubb

Ved spørsmål,  kontakt vårt kontor på tlf 23 05 45 00 eller info@bilsport.no