Dom nr. 62 i DU

Kunngjøring av dom nr. 62 i DU finnes her