Dom nr. 63

Kunngjøring av Dom nr. 63 finner du her