Dragracesamling 5. februar i Trondheim

Dragraceseksjonen har i en tid planlagt en oppdatering for funksjonærer i Trondheim 5.februar 2022. Det vil foregå i ACCT sine lokaler i Trondheim.

Oppdatering for Arrangører, Funskjonærer og Tekniske kontrllører.

Lokalet er tilpasset for intill 50 faste tilviste plasser med 2 meter mellomrom. Husk at dersom du har symtomer så må du bli hjemme

Start kl 11:00 -ca16:00

 

For å få en oversikt over hvor mange som vil delta på en Oppdatering ber vi om at det meldes på via denne Linken:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0Vaq3vUFBhytpnAFsXjcfLYcPp-1tabK7jLRIV235OuaDTA/viewform?usp=sf_link