Dragracesamling 4. februar i Trondheim

Dragraceseksjonen har i en tid planlagt en oppdatering for funksjonærer i Trondheim 4.februar 2022. Det er planlagt at dette skal foregå i ACCT sine lokaler i Trondheim.  I disse restriksjonstider er det noe usikkert hvilken form dette blir, men vi vil finne en løsning slik at denne oppdateringen vil bli gjennomføre på en eller annen måte.

Sannsynligheten for at det vil måtte bli en digital oppdatering eller en kombinasjon av digital og noen til stede er litt avhengig av hvilke restriksjoner som blir i forhold til Covid 19 og den nye mutasjonen.

For å få en oversikt over hvor mange som vil delta på en Oppdatering ber vi om at det meldes på via denne Linken:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0Vaq3vUFBhytpnAFsXjcfLYcPp-1tabK7jLRIV235OuaDTA/viewform?usp=sf_link

 

Dragraceseksjonen ønsker alle Dragracere, Funksjonærer og venner en riktig god Jul og en Fantastisk flott nytt år.