Dragracesamling i Harstad

Dragracesamling Harstad

NBF dragrace seksjon vil har dette årets samling i Harstad. I 2015 hadde vi samling i Trondheim og dette var en meget positiv samling. Vi håper å kunne samle hele Dragracemiljøet denne helgen.  Helgen vil bestå av oppdatering, diskusjon, kursing og opplæring. Om det er spesielle temaer som ønskes belyst send mail til dragrace@bilsport.no

Sted: Auto Nord AS, Kongsveien 39, 9408 Harstad.

Lørdag:

Vi innviterer alle førere funksjonærer og intereserte til en samling i Harstad den 09.04.2016 fra kl 11:00 til 16:00.

Denne samlingen vil bli som en oppdatering for funksjonærer og førere, samt at det vil bli muligheter for nå diskutere fremtiden og utfordringer dere mener seksjonen i NBF burde jobbe med.  Det vil også bli en presentasjon og oppdatering på Baneprosjektet for Dragrace i Salangen.

 

Søndag:

Kurs og opplæring:

Alle kurs vil starte kl 10:00

Vi kan legge til rette for kurs for Street legal og Dragrace. Her må klubbene melde inn navn og kurstype på dragrace@bilsport.no.

Jury og Løpsleder kurs Street Legal kan kombineres med Jury og Løpsleder kurs Dragrace.

Teknisk kontrollør kurs for Street Legal kan også kombineres med Teknisk kontrollør kurs for Dragrace.

Det vil også være mulighet for å legge til rette for et kurs for Startere.

 

 

Velkommen til samling

 

Hilsen Dragraceseksjonen