Eilertsen gjenvalgt i NBF

Finn Eirik Eilertsen

Finn Eirik Eilertsen ble gjenvalgt som president og går dermed inn i sitt tredje år som leder av Norges Bilsportforbund etter forbundets årsmøte på tirsdag.

Eilertsen var innstilt av valgkomiteen og ble valgt av et enstemmig årsmøte som består av delegater fra KNA, NMK, FMK og KAK.
Glenn Mellegaard fra NMK ble valgt inn som nytt styremedlem og erstatter Stein Svardal. Mellegaard har også en periode bak seg i NBFs styre fra 2013-15. Han har dessuten vært president i NMK siden det.

 

Glenn Mellegaard

Det var ellers et rolig årsmøte som gjennomgikk NBFs årsmelding og betydelige aktivitet i 2021, og et godt regnskap. NBF fikk et overskudd på 1.506.565,- i fjor, av en omsetning på 25.101.940,-.
-Takket være alle våre solide klubber og dyktige frivillige rundt i landet kom norsk bilsport tilbake mye raskere enn vi hadde turt å håpe på etter koronapandemien. Aktiviteten i 2021 tok seg nesten tilbake til 2019-nivå til tross for fortsatte restriksjoner. Samtidig hadde vi stort søkelys på utgiftene, ettersom vi ikke hadde trodd det skulle bli så stor aktivitet. Kombinasjonen av dette ga et meget bra økonomisk år, sa generalsekretær Hallgeir Raknerud da han fremla regnskapet.
NBF har en samlet egenkapital på 13.765.534,- etter fjoråret. Av dette er 6.569.177,- avsetninger i diverse fond.

Årsmøtet vedtok også revidert budsjett for 2022 og budsjett for 2023. I 2023 foreslo styret en post til «produktutvikling» på 800.000 kroner.
-Vi vil motivere seksjonene til å tenke nytt og utvikle sine grener og sitt tilbud, og et av virkemidlene er et budsjett for dette. Vi har stor aktivitet og det står godt til med norsk bilsport, men vi må sikre oss utvikling og tilpasning for fremtiden i alle ledd. Derfor ønsker styret et eget budsjett til slikt innovativt arbeid, sa styremedlem og leder av strategiutvalget Ulf Johannessen da han presenterte strategi- og handlingsplanen på årsmøtet. Både strategiplanen og budsjett ble enstemmig vedtatt av årsmøtet.

 

NBFs styre etter årsmøtet 10. mai 2022

President: Finn Eirik Eilertsen (KNA)
Øvrige styremedlemmer:
Rune Danneborg                     (KNA)
Bernt Øystein Vormeland        (NMK)
Glenn Mellegaard          (NY) (NMK)
Ulf Johannessen                      (NSK)
Lars Faale                               (FMK)

 

Varamedlemmer:
Eirik Kristiansen  (KNA)
Stein Svardal        (NMK)
Cato Torp             (FMK)

 

Appelldomstolen
Ronny H Hansen                              Leder
Svein M Øksnevad                           Nest leder
Ole Andresen
Anders Tråstadkjølen
Anne-Kjersti Ludviksen

Domsutvalget:
Roar Forgaard               Leder
Harald Lauritzen           Nestleder
Freddy Høgås
Stig Rune Kjernsli
Elfrida Lund                   (NY)

Valgkomite
Leif Kr. Broen               (KNA)
Arild Antonsen              (KNA)
Ola Frøshaug                 (NMK)
Malin Svenby               (NMK)
Karen Jenssen                (FMK)

NBFs årsmelding med regnskap og balanse finner du her. 

Noen av delegatene, gjester og observatører på  NBFs årsmøte 10. mai 2022