Elbilslalåm på Youngstorget

thinkcity_005.jpgDet blir elbilslalåm på Youngstorget i Oslo førstkommende lørdag, et samarbeidsarrangement mellom blant andre NBF, KNA Oslo og Omegn og miljøorganisasjonen ZERO.

Klimabil 2008, på Youngstorget lørdag 26. april kl. 13.00-16.00, er et arrangement som skal godtgjøre så vel nåværende som kommende klimanøytrale transportteknologier og produkter. Et bredt spekter av produsenter og importører vil være representert innenfor segmentene hydrogen, biodrivstoff og el/batteriteknologi.

Foruten bilutstilling, arrangerer ZERO bilslalåm (elbiler) i samarbeid med Norges Bilsportforbund og Kongelig Norsk Automobilklub (KNA). Sentrale politikere og presse vil være tilstede.
Det dagsaktuelle bandet HGH spiller og det vil være lansering av et nytt el-kjøretøy.

PROGRAM
13.00 Einar Håndlykken åpner arrangementet på vegne av ZERO.
13.05 Peter Gitmark (H) medlem av energi- og miljøkomiteen holder appell.
13.10 Inga Marte Thorkildsen (SV) medlem av energi- og miljøkomiteen holder appell
13.20 El-bilslalåm i samarbeid med KNA og Norges Bilsportforbund.
14.00 Lansering og prøvekjøring av el-kjøretøy.
14.15 HGH spiller konsert.
14.45 Arrangementet forsetter uten innlagte aktiviteter.

ZERO ønsker å etablere arrangementet som en fast årlig begivenhet. Responsen så langt signaliserer at tiden er moden for Norges første promotering av klimanøytrale transportløsninger.