Endringer i NBFs seksjoner

Det er noen endringer i sammensetningen av de forskjellige seksjonene i Norges Bilsportforbund fra 1. januar 2021. Blant annet er Emil Heyerdahl (bildet) nytt medlem i kartingseksjonen.

Det er NBFs styre som foretar opp nevning av seksjonsmedlemmer, og medlemmene oppnevnes for en periode på to år.
Tradisjonelt har det vært god interesse og vilje til å være med i de forskjellige grenseksjonene i Norsk Bilsport, men denne gangen var det sittende medlemmer som talte på knappene i forhold til om de ønsket å være med videre.

-Det er dessverre noen i miljøet som gjør mye for at andre ikke skal trives i den rollen de har. Det er viktig at vi alle respekterer de forskjelliges roller og ikke utsetter andre for ufin oppførsel, på grensen til trakassering. Man kan selvfølgelig være uenig i sak, men når noen er av den oppfatningen at det er viktig å kritisere usaklig og være direkte ufine mot seksjonsmedlemmer i forsamlinger der flere er tilstede, kan det ikke tolereres. Seksjonsmedlemmer er frivillige som er generøse nok til å bruke sin fritid og arbeide gratis for andre. Da bør de ikke sjikaneres på en måte som gjør at de vurderer om de ønsker å være med videre og gi av sin tid. Ingen er tjent med en slik utvikling. Norsk Bilsport er helt avhengige av alle frivillige som bidrar på en rekke nivåer og områder i sporten vår, og vi må alle vise respekt for hverandre og hverandres roller, sier Generalsekretær Hallgeir Raknerud i NBF, som påpeker at det store flertallet av aktører i sporten heldigvis opptrer eksemplarisk.

-Vi har mange unge seriøse utøvere som er flotte i sin oppførsel og profesjonalitet. Men dessverre er det en del foreldre som ikke alltid er like gode forbilder som de burde være. Det er viktig å ha en god atferd og gå foran som gode eksempler for barn og unge slik at vi sikrer en god og harmonisk fremtid for sporten. Norsk Bilsport skal være en arena der skal alle skal kunne finne sin plass, og der alle skal trives og være stolte av sin sport.

-Det er naturlig at det er stort fokus på materiell og tekniske regler i bilsport, men det er også viktig at foreldre har fokus på utvikling av de unge som sitter bak rattet. De yngre må motiveres til å utvikle seg selv og sine ferdigheter også om de skal bli gode utøvere.

 

Ungt blod i kartingseksjonen
Av nye oppnevnelser i seksjonene fra 1.1.21 nevner vi spesielt at kartingseksjonen har fått et svært ungt medlem i Emil Heyerdahl. 18-åringen skulle være godt kjent i miljøet etter å ha levert gode resultater både i karting, formelbil og Porsche Carrera Cup. Han vant også konkurransen Bilsporttalentet i 2018.

Ellers er Kristian Kristiansen ny leder i driftingseksjonen. Han bytter plass med tidligere leder Christer Halvorsen som fortsatt er medlem av seksjonen.

I ferdighetsseksjonen er Svein Ludvigsen ny leder. Han tar over etter Oddvar Moland.

I styringsgruppen for talentutvikling tar Roger Moen over som leder etter Thomas Schie. Roger har vært medlem av styringsgruppen i flere år. Nytt medlem her er Molly Pettit Grøndal.

 

NBFs seksjoner fra 1.1.2021

Bane- og sikkerhetsseksjon
Steinar Nilsen Leder
Tom Vidar Kaasa, sekretær
Svein Magne Øksnevad
Svein Bjarte Holten (NY)

Bilcrosseksjon
Therese Bruer Larsen, Leder
Vera Bakke Andresen, sekretær

Svein Atle Berge
Kent Rudi

Crosskartseksjonen
Geir Iversen, Leder
Vera Bakke Andresen, sekretær

Bjørn Holte  
Per Ole Bøe  (NY)

 

Dragraceseksjon
Arild Christiansen Leder
Tommy Kristiansen, sekretær                     

Ole Anda Marthinsen
Birgitte Bremnes

Driftingseksjon
Kristian Kristiansen , leder (Ny som leder)
Helen Thorgersen, sekretær
Christer Halvorsen
Tony Olsson

Eventseksjon
Bjørn Gulbrandsen   Leder
Helen Thorgersen, sekretær
Terje Bjørnstad
Thomas Michelsen

Ferdighetsseksjon
Svein Ludvigsen, leder (NY som leder)
Jan Egil Jenssen, sekretær
Geir Åge Lia
Anders Grøttum  (NY)

Funksjonærseksjon
Bernt Øystein Vormeland, leder
Bjørn Erik Hagen, sekretær
Kim Johansen
Geir Sandberg

Kartingseksjon
Glenn Fossen Leder
Rune Bekkevold, sekretær

Emil Heyerdahl  (NY)
Ken Amundsen (NY)

Lovutvalget
Roar Forgaard, leder
Vera Bakke Andresen, sekretær
Ronny H. Hansen

Offroadseksjonen
Bjørnar Hovatn, Leder
Torill Raknerud, sekretær
Kim Aleksander Holt
Arne Johannessen

Racingseksjon
Frode Alhaug Leder
Helen Thorgersen, sekretær                       

Inge Mauseth
Mads Gjerdrum (NY)

Rallyseksjon                    
Arne Ingar Stulen, leder
Jan Egil Jenssen, sekretær
Stig Rune Kjernsli
Henning Elvekrok

Rallycrosseksjon
Thomas Strand  Leder
Vera Bakke Andresen, sekretær

Kristian Seterøy             
Terje Nygård

Styringsgruppen for talentutvikling
Roger Moen Leder (Ny som leder)
Atle Gulbrandsen, sekretær

Tommy Rustad
Holm Jacob Matheson
Molly Pettit Grøndal (NY)