Endringer i NBFs sekretariat


Bilsportforbundets resepsjonist Lena Lysen har valgt å ta mer utdannelse, og har i dag hatt sin siste arbeidsdag i Norges Bilsportforbund. Dette gjør at det er foretatt noen rokkeringer i sekretariatet.

Lena Lysen har vært resepsjonist/sekretær i NBF og blant ansvar for sentralbordet og utstedelse av lisenser til førere.
Denne stillingen overtas fra i dag av Stine Majorsæter som er godt kjent etter en lang tid som ansatt i NBF, og vil heretter betjene NBFs resepsjon og sentralbord.

Dette medfører at Helen Thorgersen tar over de fleste av Stines tidligere oppgaver. Helen vil  heretter være på plass i NBFs sekretariat på heltid, og blir sekretær for både Racingseksjonen, Kartingseksjonen, Driftingseksjonen og eventseksjonen. I tillegg blir Helen kursansvarlig i NBF.

Bilder fra venstre: Lena Lysen, Stine Majorsæter og Helen Thorgersen