Engangslisenser Digitalt

Det er med glede at Norges Bilsportforbund gjør engangslisensene tilgjengelig digitalt. Dagens ordning med lisensblokker kan også benyttes i en periode fremover, men vil bli faset ut der dette er mulig.

Digitale engangslisenser gir klubbene enkelt tilgang til lisenser uten å måtte «kjøpe» disse på forhånd.

Lisensene finner du på www.bilsportlisens.no eller www.bilsport.no/lisenser

Vi har laget bruksanvisninger for de som skal kjøpe engangslinsens det kan du se her: Brukerinfo Engangslisenser Digitalt utøvere

Vi har også laget en informasjon for alle arrangører om hvordan de kan kontrollere lisensen. Samt noen tips om hvordan man kan lage en automatisert treningsprotokoll. Arrangør info Engangslisenser Digitalt